Objectius

Els fins de l’associació són:

  • Fomentar accions de participació ciutadana en l’àmbit de la toponímia del nostre municipi.
  • Aprofundir en la coneixença de les diferents hipòtesis sobre la seva etimologia.
  • Mitjançar en la difusió i l’ús habitual del gentilici que plantegem: “ortenc” i “ortenca”·
  • Estudiar, promoure i difondre tota la informació disponible sobre el topònim ORTA així com sobre les diferents grafies atorgades al llarg dels segles sobre el nom oficial del municipi.
  • Després de tots els debats que siguin necessaris, facilitar al veïnatge totes les dades que es puguin arreplegar sobre la nostra toponímia, grafia i etimologia fins arribar al temps present.
  • Sol·licitar una consulta popular demanant l’opinió de les persones empadronades al municipi majors de 16 anys.

Logo OrtaLogo cedit pel pintor Salvador Castellà

ORTA SIT LOCUS INSIGNIS (Costums d’Orta 1296)