1660 Sanson Orta Terra Alta

1660 – Nicolas Sanson D’Abbeville

1660 Sanson Orta Terra Alta

Nicolas Sanson D’Abbeville (1600-1667) va ser el geògraf francès més important del segle XVII. Fundador d’una dinastia de cartògrafs que va produir mapes i atles durant més d’un segle, va iniciar la seva carrera publicant cartes històriques en associació amb Gabriel Tavernier. Entre 1644 i 1645 va publicar les Taules geogràfiques, en què va jerarquitzar i classificar els principals noms geogràfics. En 1643 va acabar un mapa de França de 30 fulls que li va encarregar el cardenal Richelieu; aquesta va continuar des de 1648 amb l’auspici oficial de la monarquia francesa i en associació amb l’editor Pierre Mariette.