1691 Nicolas de Tralage J. Tillemon.

1694 Tillemon Cantel ORTA

A Europa en aquesta època hi ha un gran moviment de les fronteres com a conseqüència de les guerres i tractats i són moltes les nacions que confeccionen o refan els mapes existents, per adaptar-los a la realitat del moment.  Al cas espanyol ens afecta per la Guerra de Successió i, referent a la cartografia de Tillemon, no podem dir altre que guarda molta relació amb la de Homann, Sanson o Cantelli de Vignola.

Pel que fa a Orta com sempre el topònim és invariable, però en aquest cas inclòs dintre la distribució de la vegueria de Tortosa.

El mapa és bastant clar, malgrat que alguns topònims estiguin afrancesats, de vegades per la dicció en la parla de la persona que ha fet la cartografia, o de vegades també copiat. Sigui com sigui, la importància d’Orta es manté com a població situada a peu del Port, que cada autor no descuida mai. Un altre mapa que confirma el nostre topònim ben entrat el segle XVII.