Imatges

1691 Nicolas de Tralage J. Tillemon.

1694 Tillemon Cantel ORTA

A Europa en aquesta època hi ha un gran moviment de les fronteres com a conseqüència de les guerres i tractats i són moltes les nacions que confeccionen o refan els mapes existents, per adaptar-los a la realitat del moment.  Al cas espanyol ens afecta per la Guerra de Successió i, referent a la cartografia de Tillemon, no podem dir altre que guarda molta relació amb la de Homann, Sanson o Cantelli de Vignola.

Pel que fa a Orta com sempre el topònim és invariable, però en aquest cas inclòs dintre la distribució de la vegueria de Tortosa.

El mapa és bastant clar, malgrat que alguns topònims estiguin afrancesats, de vegades per la dicció en la parla de la persona que ha fet la cartografia, o de vegades també copiat. Sigui com sigui, la importància d’Orta es manté com a població situada a peu del Port, que cada autor no descuida mai. Un altre mapa que confirma el nostre topònim ben entrat el segle XVII.

1660 Sanson Orta Terra Alta

1660 – Nicolas Sanson D’Abbeville

1660 Sanson Orta Terra Alta

Nicolas Sanson D’Abbeville (1600-1667) va ser el geògraf francès més important del segle XVII. Fundador d’una dinastia de cartògrafs que va produir mapes i atles durant més d’un segle, va iniciar la seva carrera publicant cartes històriques en associació amb Gabriel Tavernier. Entre 1644 i 1645 va publicar les Taules geogràfiques, en què va jerarquitzar i classificar els principals noms geogràfics. En 1643 va acabar un mapa de França de 30 fulls que li va encarregar el cardenal Richelieu; aquesta va continuar des de 1648 amb l’auspici oficial de la monarquia francesa i en associació amb l’editor Pierre Mariette.